Vladica Anfim Basarabeanul

CIRCULARĂ în legătură cu noile măsuri și prevederi ale Comisiei Naționale de Sănătate Publică

BISERICA ORTODOXA TRADITIONALA DIN MOLDOVA

CIRCULARĂ în legătură cu noile măsuri și prevederi ale
Comisiei Naționale de Sănătate Publică

Biserica Ortodoxa Traditionala din Moldova a luat cunoștință cu decizia Comisiei Naționale de Sănătate Publică, din data de 29 mai, 2020, cu prvire la redeschiderea bisericilor și crede că măsurile recomandate sunt firești, în contextul în care epidemia nu a fost eradicată definitiv. De asemenea, considerăm pertinente și binevenite constatările din cadrul documentului, cu privire la rolul și importanța Bisericii in lupta cu aceasta epidemie , DAR CATEGORIC SUNTEM IMPOTRIVA ABTINERII DE LA SFINTA IMPARTASANIE(măsură stipulată în Anexa nr. 3, pct. 2.9) .
Reguli pentru toate parohiile si manastirile noastre:
1. Masurarea temperaturii la intrarea in biserica
2. Dezinfectarea incaperilor
3. In locuri vizibile la intrare sa fie dezinfectant pentru spalarea miinilor
4. Toti crestinii sa fie cu masca
„Biserica nu este unitate de alimentaţie publică”, ci instituție de cult, iar împărtășania „nu este mâncare și băutură firească”. Prin urmare, este o delimitare categorică între Hristos-Dumnezeu și alimentele firești, iar împărtășania și dăruirea ei credincioșilor este atributul exclusiv al Bisericii.
BOTM însă are o obiecție majoră legată de recomandarea Comisiei, privind abținerea de la Sfânta Împărtășanie (măsură stipulată în Anexa nr. 3, pct. 2.9) și amintește doar că subiectul Împărtășaniei este foarte important și existențial pentru Biserică, de aceea nu poate constitui obiectul unor dezbateri publice și tratat într-o argumentare pur laică. Ea nu poate fi negociată pentru că constituie leacul nemuririi, izvorul luminii, nădejdei și al unirii cu Dumnezeu. Membrii Bisericii cunosc faptul că Împărtășania, este roadă a iubirii și disciplină a libertății, întocmai pentru că înlătură suspiciunea, rezervele și temerile. Discuțiile și opiniile care se vehiculează pe această temă pornesc dintr-o perspectivă diferită și trebuie interpretată într-o abordare duhovnicească. De aceea, Biserica Ortodoxă își rezervă dreptul, ghidându-se de propriile rânduieli și învățături, să se împărtășească în continuare așa cum a făcut-o și până acum, „ca toți să fie una” (In. 17,21).

02.06.2020 + Episcop Anfim Basarabeanul

Vladica Anfim Basarabeanul

31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.
31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.
По окончании Литургии Владыка Анфим обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Седь­мая неде­ля по Па­схе по­свя­ще­на па­мя­ти ве­ли­ких цер­ков­ных иерар­хов и бо­го­сло­вов, со­брав­ших­ся в 325 го­ду в при­го­ро­де Кон­стан­ти­но­по­ля, Никее, для ре­ше­ния важ­ней­ших во­про­сов хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния, вол­но­вав­ших то­гда умы лю­дей. Основной задачей Собора было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова, который составляет единственное основание всего упования нашего спасения. Если бы ересь Ария, отвергавшая Божество Сына Божия Иисуса Христа, потрясшая тогда всю Церковь и увлекшая за собою великое множество и пастырей и пасомых, одолела истинное учение Церкви и сделалась господствующею, то давно уже не существовало бы само христианство, и весь мир погрузился бы в прежнюю тьму неверия и суеверий. Ария поддерживал епископ Никомидийский (Палестина) Евсевий, очень влиятельный при царском дворе, поэтому ересь получила очень широкое распространение в то время. И по сей день враги христианства, взяв за основу ересь Ария и дав ей другое название, смущают умы и вводят в соблазн многих людей. На I Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Афанасий Великий, Спиридон Тримифунтский, Николай Чудотворец и др. Ложное учение Ария было блистательно опровергнуто архидиаконом Афанасием, который, являясь помощником Александрийского епископа Александра, сменил со временем своего учителя на этой очень влиятельной в христианском мире кафедре. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры. На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми и установлены были многие другие правила.
Vladica Anfim Basarabeanul

În Duminica a VI-a după Paști, a Vindecării orbului din naştere.

În Duminica a VI-a după Paști, a Vindecării orbului din naştere.
Serviciul divin a fost săvârșit în prezența credincioșilor care au venit la Manastirea Invierea Domnului spre a mulțumi Atotțiitorului pentru mila Sa nemărginită, dar și pentru a-I cere sănătate și pace pentru cei vii și odihnă pentrdu cei răposați.

În pericopa evanghelică de astăzi ne întâlnim cu un orb din naștere pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl tămăduiește. Numai că, pe când el nu avea lumina ochilor, iudeii contemporani cu el erau într-o teribilă orbire spirituală.

Evanghelistul Ioan relatează cu atâta detaliu vindecarea orbului din naștere pentru că o astfel de vindecare putea să fie săvârșită numai de Fiul lui Dumnezeu. Unii s-au întrebat cine poate să vindece un orb din naștere. Acesta nu poate fi un simplu om, nu poate fi doar profet, ci Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta vrea să sublinieze în primul rând evanghelistul Ioan prin relatarea acestei minuni.Vladica Anfim Basarabeanul

„Biserica nu este unitate de alimentaţie publică”

Biserica nu este unitate de alimentație publică, ci instituție de cult, iar împărtășania „nu este mâncare și băutură firească”. Prin urmare, este o delimitare categorică între Hristos-Dumnezeu și alimentele firești, iar împărtășania și dăruirea ei credincioșilor este atributul exclusiv al Bisericii.

Vladica Anfim Basarabeanul

17.05.2020 Sf. Liturghia din duminica samarinencii.

17.05.2020 Sf. Liturghia din duminica samarinencii.Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie, ne înfățișează momentul de convorbire a lui Hristos cu femeia samarineacă, care venise să ia apă de la fântâna lui Iacov.

Femeia Samarinencă este un model de mărturie a lui Hristos. Această femeie care aduce o cetate întreagă să-L vadă pe Iisus lucrează pentru Taina Bisericii. Apa cea vie, Harul mântuitor îi schimbă viaţa şi o face mărturisitoare a lui Hristos Mesia şi o face misionară aducând o mulţime de oameni la Hristos şi apoi pe Hristos în cetatea Sihar unde a stat două zile la aceşti samarineni care în general erau dispreţuiţi de iudei. Vedem aşadar că Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iubirii milostive a lui Dumnezeu, a Harului ceresc mântuitor, a Apei celei vii care ne face să căutăm viaţa veşnică, ne face să dorim iubire şi fericire veşnică neînşelătoare şi netrecătoare.
Cu binecuvintarea Preasfintitului Anfim Basarabeanul slujba a fost oficiata de Arhimandritul Simeon din Australia si slujitorii acestui locas monahal.

Vladica Anfim Basarabeanul

O vizita de lucru in sudul Moldovei la Ceadir-Lunga

15.05.2020, O vizita de lucru in sudul Moldovei la Ceadir-Lunga parohia Sf. Ignatie Breanceaninov paroh Iegumen Alexei Caloev.
Рабочий визит в г. Чадыр-Лунга , приход Св. Игнатия Брянчанинова настоятель Игумен Алексей Калоев.


Vladica Anfim Basarabeanul

Duminica a IV-a după Învierea Domnului (a Vindecării slăbănogului de la Vitezda)

În Duminica a IV-a după Învierea Domnului (a Vindecării slăbănogului de la Vitezda), enoriaşii Catedralei ,,Invierea Domnului,, au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Arhimandritul Semion Secretarul Bisericii Sirbe Libere Ortodoxe din Australia cu binecuvintatrea Presfintitului Antim Basarabeanul impreuna cu alti slujitori ai ai sfintei episcopii .
Duminica a patra după Sfintele Paşti ne aduce înainte o minune, o vindecare pe care Domnul nostru Iisus Hristos a săvârşit-o la scăldătoarea oilor la Ierusalim.
В недели о расслабленном наши души сравниваются с расслабленным, и причина болезни одна — грех, и ис целение только одно — Христос. В переводе на русский кондак праздника звучит так: «Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе: “Слава, Христе Милостивый, могуществу Твоему!”»Vladica Anfim Basarabeanul

Recomandări cu privire la oficierea sfintelor slujbe începând cu data de 10 mai 2020


În urma deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPOZIȚIA nr. 25 din 05 mai 2020 / 9, Direcția episcopala a Bisericii Ortodoxe Traditionale din Moldova vine cu următoarele recomandări pentru clericii si credinciosii sai cu privire la săvârșirea sfintelor slujbe, începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid 19.

Astfel, începând cu data de 10 mai 2020 și până la luarea următoarelor decizii, slujbele ciclului liturgic (Vecernia, Utrenia și Sfânta Liturghie) vor fi săvârșite în aer liber, cu paticiparea credincioșilor și respectarea următoarelor condiții ce țin de sănătatea publică:

Respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri. În acest sens, lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania și citirea unor rugăciuni. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică;
Fiecare biserică va pune la dispoziția credincioșilor produse necesare (apă, săpun, dezinfectanți etc) pentru igienizarea mâinilor;
Angajații bisericilor vor asigura respectarea distanței sociale, recomandate de autorități, între enoriașii prezenți la sfintele slujbe;
Interiorul bisericilor, mobilierul bisericesc, căile de acces și spațiile adiacente vor fi cu regularitate dezinfectate;
Se reiterează îndemnul, către slujitorii Bisericii, de a adăuga, și pe mai departe, la slujbe (la ectenia mare și la ectenia întreită) cereri speciale, ce se rostesc În vreme de orice nevoie și primejdie omenească sau în caz de Boli molipsitoare, după cum este rânduit în Liturghier.
Aceste măsuri excepţionale au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu și noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă.

Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor ca starea aceasta de grea încercare cauzată de pandemia actuală să înceteze cât mai curând!

06.05.2020 + Ep.Anfim Basarabeanul

Vladica Anfim Basarabeanul

РПЦЗ: Прошло Интернет-совещание архиереев


5 мая, ввиду невозможности провести Архиерейский Синод из-за закрытия границ, по благословению Первоиерарха, состоялось Интернет-совещание архиереев РПЦЗ.

Связь была установлена между Митрополитом АГАФАНГЕЛОМ (Председатель Синода), Архиепископом Кишинёвским и Молдавским ГЕОРГИЕМ (Секретарь Синода), Епископом Вологодским и Великоустюжским АФАНАСИЕМ, Епископом Сан-Паулским и Южно-Американским ГРИГОРИЕМ, Епископом Воронежским и Южно-Российским КИРИЛЛОМ, Епископом Ишимским и Сибирским НИКОНОМ, Епископом Владивостокским и Дальневосточным АНАСТАСИЕМ, Епископом Мельбурнским и Австралийским ИОАННОМ, Епископом Бесарабским АНФИМОМ, Епископом Брисбенским ХРИСТОФОРОМ (Сербская Свободная Православная Церковь).

Архиереи обсудили некоторые вопросы церковной жизни, вопросы управления Церковью в условиях вынужденной изоляции, и согласились с тем, что все вопросы, касающиеся общецерковной жизни, на основании Положения о РПЦЗ в межсинодальный период решает Первоиерарх. Если вопрос касается непосредственно конкретной епархии, то совместно с правящим архиереем. Затем, решение Первоиерарха утверждается Архиерейским Синодом.

Архиереи выразили пожелание созвать Архиерейский Собор, как только представится возможность свободного передвижения между государствами. Интернет-совещание началось и окончилось Пасхальной молитвой.