Vladica Anfim Basarabeanul

Болгарская ИПЦ: Архиерейская хиротония на Престольный праздник (ФОТО)

В слолице Болгарии Софии, 28 августа, в день Престольного праздника в кафедральном Успенском соборе Болгарской Старостильной Церкви была совершена Божественная Литургия и состоялась хиротония клирика Болгарской Церкви иеромонаха Серафима (Орманова) во епископа Созопольского, викария Председателя Синода Болгарской ИПЦ, митрополита Триадицкого Фотия.

За Божественной Литургией молились и участвовали в архиерейской хиротонии Предстоятель Болгарской ИПЦ Митрополит Фотий, Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Агафангел, Архиепископ Георгий, Епископы Никон и Анфим (РПЦЗ), Епископ Амвросий (ИПЦ Греции), Епископы Софроний и Иосиф (Румынская ИПЦ) и Епископ Виктор (Болгарская ИПЦ).

Новопоставленный епископ Серафим, после Литургии, при вручении жезла, выслушал наставления ему в архипастырском служении от своего духовного отца митрополита Фотия, и произнёс ответное слово.
Vladica Anfim Basarabeanul

Болгарская ИПЦ: Архиерейский Синод 2020

26 августа в Софии, в Митрополичьем доме, состоялось заседание Архиерейского Синода Болгарской Православной Старостильной Церкви, в котором приняли участие Высокопреосвященнейший Митрополит Триадицкий Фотий, Предстоятель Болгарской Старостильной Церкви, Епископы Никопольский Виктор и архиереи РПЦЗ, временные члены Синода Болгарской Церкви – Архиепископ Кишиневский и Молдавский Георгий и Епископ Бесарабский Анфим. В качестве гостя принял участие в работе Синода Предстоятель РПЦЗ Митрополит Агафангел.

Синод принял решение хиротонисать иеромонаха БПСЦ Серафима (Орманова) в сан архиерея и совершить эту хиротонию в праздник Успения Божией Матери в Успенском храме в Софии.

В связи с этой хиротонией постановили Синод Болгарской Церкви составить из трёх болгарских архиереев и, в связи с этим, благодарить Архиерейский Собор РПЦЗ за братскую помощь, оказанную в формировании главного органа управления Болгарской Старостильной Церкви.

Во время работы Синода в домовом храме Митрополичьего дома в честь Святителя Марка Эфесского, состоялось наречение иеромонаха Серафима во епископа Созопольского, викария Первоиерарха Болгарской Старостильной Церкви.

Для участия в совершения хиротонии в Болгарию прибыл епископ Мефонский Амвросий (Греческая ИПЦ), также ожидается прибытие архиереев из Румынии.
Vladica Anfim Basarabeanul

Duminica a II-a după Cincizecime.

La data de 21 iunie 2020, în Duminica a II-a după Cincizecime.
La final, Preasfinția Sa Anfim Basarabeanul a adresat către credincioși un cuvânt arhipăstoresc de întărire spirituală.
21 июня, в Неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех святых, в земле Русской просиявших.
На Литургии возносились особые прошения об избавлении Молдовы от губительного поветрия. Епископ Анфим прочитал молитву об избавлении нашего края от эпидемии коронавируса.
Далее Преосвященнейший Владыка настоятель поздравил прихожан с воскресным днем и обратился к верующим с назидательным словом проповеди.
Vladica Anfim Basarabeanul

Duminica întâi după Cincizecime (a Tuturor Sfinţilor)

Duminica întâi după Cincizecime (a Tuturor Sfinţilor)

Serviciul divin a fost oficiat în scuarul Catedralei, cu participarea soborului de preoți și diaconi și a enoriașilor.

Prima Duminică după Cincizecime, la Dumnezeiasca Liturghie, se citesc două texte din Sfânta Scriptură: unul din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, şi altul din Evanghelia de la Matei. În cel dintâi text sunt amintite toate încercările şi suferinţele pe care le-au pătimit bineplăcuţii lui Dumnezeu din Vechiul Legământ, iar cel de-al doilea ne arată cum creştinii de-a lungul veacurilor sunt chemaţi să înţeleagă şi să trăiască după aceeaşi dimensiune a sfinţeniei, precum sfinţii Vechiului Testament, precum toţi apostolii, martirii, mărturisitorii sau pustnicii care s-au nevoit în numele Domnului Hristos, pentru slava Preasfintei Treimi şi pentru mântuirea sufletelor lor.

Cuvântul Mântuitorului Hristos din Evanghelie ne plasează şi pe noi în aceeaşi perspectivă a sfinţeniei trăită de toţi sfinţii lui Dumnezeu, în aceeaşi perspectivă a dobândirii Duhului Sfânt. Hristos în Evanghelia care se citeşte în biserici în prima Duminică după Cincizecime ne spune că, dacă dorim, şi noi putem să ne înscriem pe cărarea bătătorită de sfinţii lui Dumnezeu – fie că suntem preoţi, arhierei, vieţuitori în sfintele mănăstiri sau credincioşi care îşi duc viaţa în sânul familiei. Mântuitorul Hristos ne spune că putem şi noi să dobândim Duhul Sfânt, să ne numărăm în rândul sfinţilor, dacă împlinim trei lucruri: să avem mărturisirea cea dreaptă, iubirea cea dreaptă şi suferinţa cea dreaptă.

***

De mâine începe Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Această perioadă de postire ne oferă prilejul de a medita asupra misiunii pe care cei doi mari Apostoli ai Bisericii au desfăşurat-o pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este de asprime mijlocie, fiind rânduite dezlegări la pește în fiecare sâmbătă și duminică, precum și la Sărbătoarea Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul.

Tot prin ținerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Cincizecime, de aceea în vechime acest post se mai numea Postul Cincizecimii.

Vladica Anfim Basarabeanul

CIRCULARĂ în legătură cu noile măsuri și prevederi ale Comisiei Naționale de Sănătate Publică

BISERICA ORTODOXA TRADITIONALA DIN MOLDOVA

CIRCULARĂ în legătură cu noile măsuri și prevederi ale
Comisiei Naționale de Sănătate Publică

Biserica Ortodoxa Traditionala din Moldova a luat cunoștință cu decizia Comisiei Naționale de Sănătate Publică, din data de 29 mai, 2020, cu prvire la redeschiderea bisericilor și crede că măsurile recomandate sunt firești, în contextul în care epidemia nu a fost eradicată definitiv. De asemenea, considerăm pertinente și binevenite constatările din cadrul documentului, cu privire la rolul și importanța Bisericii in lupta cu aceasta epidemie , DAR CATEGORIC SUNTEM IMPOTRIVA ABTINERII DE LA SFINTA IMPARTASANIE(măsură stipulată în Anexa nr. 3, pct. 2.9) .
Reguli pentru toate parohiile si manastirile noastre:
1. Masurarea temperaturii la intrarea in biserica
2. Dezinfectarea incaperilor
3. In locuri vizibile la intrare sa fie dezinfectant pentru spalarea miinilor
4. Toti crestinii sa fie cu masca
„Biserica nu este unitate de alimentaţie publică”, ci instituție de cult, iar împărtășania „nu este mâncare și băutură firească”. Prin urmare, este o delimitare categorică între Hristos-Dumnezeu și alimentele firești, iar împărtășania și dăruirea ei credincioșilor este atributul exclusiv al Bisericii.
BOTM însă are o obiecție majoră legată de recomandarea Comisiei, privind abținerea de la Sfânta Împărtășanie (măsură stipulată în Anexa nr. 3, pct. 2.9) și amintește doar că subiectul Împărtășaniei este foarte important și existențial pentru Biserică, de aceea nu poate constitui obiectul unor dezbateri publice și tratat într-o argumentare pur laică. Ea nu poate fi negociată pentru că constituie leacul nemuririi, izvorul luminii, nădejdei și al unirii cu Dumnezeu. Membrii Bisericii cunosc faptul că Împărtășania, este roadă a iubirii și disciplină a libertății, întocmai pentru că înlătură suspiciunea, rezervele și temerile. Discuțiile și opiniile care se vehiculează pe această temă pornesc dintr-o perspectivă diferită și trebuie interpretată într-o abordare duhovnicească. De aceea, Biserica Ortodoxă își rezervă dreptul, ghidându-se de propriile rânduieli și învățături, să se împărtășească în continuare așa cum a făcut-o și până acum, „ca toți să fie una” (In. 17,21).

02.06.2020 + Episcop Anfim Basarabeanul

Vladica Anfim Basarabeanul

31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.
31 мая, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, день памяти святых отцов семи Вселенских Соборов.
По окончании Литургии Владыка Анфим обратился к собравшимся с архипастырским словом.
Седь­мая неде­ля по Па­схе по­свя­ще­на па­мя­ти ве­ли­ких цер­ков­ных иерар­хов и бо­го­сло­вов, со­брав­ших­ся в 325 го­ду в при­го­ро­де Кон­стан­ти­но­по­ля, Никее, для ре­ше­ния важ­ней­ших во­про­сов хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния, вол­но­вав­ших то­гда умы лю­дей. Основной задачей Собора было разоблачение лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение от Бога Отца Сына Божия и учил, что Христос есть только высшее творение. Ересь Ария касалась главного христианского догмата, на котором зиждется вся вера и вся Церковь Христова, который составляет единственное основание всего упования нашего спасения. Если бы ересь Ария, отвергавшая Божество Сына Божия Иисуса Христа, потрясшая тогда всю Церковь и увлекшая за собою великое множество и пастырей и пасомых, одолела истинное учение Церкви и сделалась господствующею, то давно уже не существовало бы само христианство, и весь мир погрузился бы в прежнюю тьму неверия и суеверий. Ария поддерживал епископ Никомидийский (Палестина) Евсевий, очень влиятельный при царском дворе, поэтому ересь получила очень широкое распространение в то время. И по сей день враги христианства, взяв за основу ересь Ария и дав ей другое название, смущают умы и вводят в соблазн многих людей. На I Вселенском Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Афанасий Великий, Спиридон Тримифунтский, Николай Чудотворец и др. Ложное учение Ария было блистательно опровергнуто архидиаконом Афанасием, который, являясь помощником Александрийского епископа Александра, сменил со временем своего учителя на этой очень влиятельной в христианском мире кафедре. Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом. Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры. На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми и установлены были многие другие правила.
Vladica Anfim Basarabeanul

În Duminica a VI-a după Paști, a Vindecării orbului din naştere.

În Duminica a VI-a după Paști, a Vindecării orbului din naştere.
Serviciul divin a fost săvârșit în prezența credincioșilor care au venit la Manastirea Invierea Domnului spre a mulțumi Atotțiitorului pentru mila Sa nemărginită, dar și pentru a-I cere sănătate și pace pentru cei vii și odihnă pentrdu cei răposați.

În pericopa evanghelică de astăzi ne întâlnim cu un orb din naștere pe care Domnul nostru Iisus Hristos îl tămăduiește. Numai că, pe când el nu avea lumina ochilor, iudeii contemporani cu el erau într-o teribilă orbire spirituală.

Evanghelistul Ioan relatează cu atâta detaliu vindecarea orbului din naștere pentru că o astfel de vindecare putea să fie săvârșită numai de Fiul lui Dumnezeu. Unii s-au întrebat cine poate să vindece un orb din naștere. Acesta nu poate fi un simplu om, nu poate fi doar profet, ci Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta vrea să sublinieze în primul rând evanghelistul Ioan prin relatarea acestei minuni.Vladica Anfim Basarabeanul

„Biserica nu este unitate de alimentaţie publică”

Biserica nu este unitate de alimentație publică, ci instituție de cult, iar împărtășania „nu este mâncare și băutură firească”. Prin urmare, este o delimitare categorică între Hristos-Dumnezeu și alimentele firești, iar împărtășania și dăruirea ei credincioșilor este atributul exclusiv al Bisericii.

Vladica Anfim Basarabeanul

17.05.2020 Sf. Liturghia din duminica samarinencii.

17.05.2020 Sf. Liturghia din duminica samarinencii.Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie, ne înfățișează momentul de convorbire a lui Hristos cu femeia samarineacă, care venise să ia apă de la fântâna lui Iacov.

Femeia Samarinencă este un model de mărturie a lui Hristos. Această femeie care aduce o cetate întreagă să-L vadă pe Iisus lucrează pentru Taina Bisericii. Apa cea vie, Harul mântuitor îi schimbă viaţa şi o face mărturisitoare a lui Hristos Mesia şi o face misionară aducând o mulţime de oameni la Hristos şi apoi pe Hristos în cetatea Sihar unde a stat două zile la aceşti samarineni care în general erau dispreţuiţi de iudei. Vedem aşadar că Evanghelia de astăzi este o Evanghelie a iubirii milostive a lui Dumnezeu, a Harului ceresc mântuitor, a Apei celei vii care ne face să căutăm viaţa veşnică, ne face să dorim iubire şi fericire veşnică neînşelătoare şi netrecătoare.
Cu binecuvintarea Preasfintitului Anfim Basarabeanul slujba a fost oficiata de Arhimandritul Simeon din Australia si slujitorii acestui locas monahal.